Home Doneren Contact

Dam tot Damloop


Loop de Dam tot Damloop voor kinderen met een spierziekte! In 2019 kun jij je alleen of samen met een team van vrienden en collega’s inzetten voor Stichting Spieren voor Spieren.

Zet je in voor kinderen met een spierziekte

Onder het motto: ‘gezonde spieren inzetten voor zieke spieren’ zet jij je middels deelname aan de Dam tot Damloop 10 EM en de daaraan gekoppelde fondsenwervende acties in voor kinderen met een spierziekte!

Een unieke actiepagina met fondsenwervende acties

Bij deelname vraagt Spieren voor Spieren aan iedere deelnemer een eigen bijdrage van €28,50,- en een minimaal donatiebedrag van € 200,-. Vanzelfsprekend moedigen wij je aan om dit bedrag nog verder te verhogen. Wij helpen je bij het vinden van jouw donateurs door iedere loper een unieke actiepagina aan te bieden maar dagen je ook uit om na te denken over andere fondsenwervende acties! Na inschrijving krijg je van Spieren voor Spieren voor een startbewijs, een dry-fit hardloopshirt en de mogelijkheid om tijdens de Dam tot Damloop kort na de start van de wedstrijdloop uit de startblokken te vertrekken. De loper die na afloop van de Dam tot Damloop het meeste sponsorgeld heeft opgehaald ontvangen na afloop een mooie prijs!

Help mee aan een toekomst zonder spierziekten!

Opbrengst Spieren voor Spieren wil de beste behandeling maar ook de beste diagnostiek en zorg voor kinderen met een spierziekte. De opbrengst van de Dam tot Damloop draagt bij aan de uitbreiding van het Spieren voor Spieren Kindercentrum in het WKZ in Utrecht, zodat er in de toekomst nog meer kinderen met een mogelijke spierziekte gebruik kunnen maken van gecentraliseerd zorgonderzoek en diagnosestelling. Met de extra kennis en data die hieruit voortvloeit kan er vervolgens nog meer onderzoek worden gedaan om spierziekten uiteindelijk de wereld uit te helpen.

Spelregels bedrijven
Spelregels individuen

Hippocampe rolstoel winactie Spieren voor Spieren Dag 2018

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs