Home Doneren Contact

Veelgestelde vragen

Waar kan ik de statuten en reglementen van Spieren voor Spieren vinden? 
De statuten van Spieren voor Spieren kun je via deze link vinden.

Wat is het actuele meerjarenbeleidsplan van Spieren voor Spieren?
Het actuele meerjarenbeleidsplan van Spieren voor Spieren is in hoofdlijnen uiteen te zetten op het gebied van bestedingen en op het gebied fondsenwerving. Het meerjarenbeleidsplan van Spieren voor Spieren kun je hier lezen.

Welke gedragscodes en richtlijnen onderschrijft Spieren voor Spieren?
Als Goede Doelen Organisatie laten we graag zien dat Spieren voor Spieren zorgvuldig omspringt met donaties en andere inkomsten. Daarom zijn wij aangesloten bij de branchevereniging Goede Doelen Nederland. De gedragscode van Spieren voor Spieren richt zich op Spieren voor Spieren als organisatie en op alle betrokken personen die bij, voor of namens Spieren voor Spieren werkzaam zijn. Zij is gebaseerd op de gedragscode van Goede Doelen Nederland (GDN). Spieren voor Spieren onderschrijft hiermee dus ook deze gedragscode. Spieren voor Spieren is een stichting opgericht met als doel om alle spierziekten bij kinderen te verslaan. Dat doet doen wij door geld in te zamelen dat wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, diagnose, behandeling en zorg. Spieren voor Spieren is er voor alle kinderen in Nederland met een spierziekte, ongeacht afkomst, rijkdom, sekse of religie. Om ons doel te verwezenlijken ondernemen wij, stimuleren wij en ondersteunen wij diverse initiatieven, veelal sportgerelateerd, die bijdragen aan enerzijds het inzamelen van gelden en anderzijds het correct besteden van deze gelden. Spieren voor Spieren houdt zich aan de richtlijnen van het CBF met betrekking tot fondsenwerving. Een norm van het CBF waaraan goededoelenorganisaties zich moeten houden is de zogenaamde 25 procent norm. Dit houdt in dat maximaal 25 procent van de inkomsten uit fondsenwerving mag worden besteed aan uitgaven voor fondsenwerving. Wij blijven ruimschoots binnen deze norm. Een jaarlijks overzicht van de uitgaven is terug te vinden in het jaarverslag.Spieren voor Spieren houdt zich aan de richtlijnen van het CBF met betrekking tot fondsenwerving. Een norm van het CBF waaraan goededoelenorganisaties zich moeten houden is de zogenaamde 25 procent norm. Dit houdt in dat maximaal 25 procent van de inkomsten uit fondsenwerving mag worden besteed aan uitgaven voor fondsenwerving. Wij blijven ruimschoots binnen deze norm. Een jaarlijks overzicht van de uitgaven is terug te vinden in het jaarverslag.

Wat is de klachtenprocedure bij Spieren voor Spieren?
Er is een klachtenprocedure opgesteld waarin de behandeling van klachten wordt beschreven. Wij zijn er als organisatie bij gebaat onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze achterban. Daarom horen wij het graag als er iets niet naar wens verloopt. Ten eerste om de fout te kunnen herstellen, ten tweede omdat wij onze procedures dan zo nodig kunnen bijsturen.

Hoe kun je jouw klacht bij Spieren voor Spieren kenbaar maken?
Door een mail of brief te sturen naar: Spieren voor Spieren, t.a.v. klachtencommissie, Mercatorlaan 1200, 3528 BL in Utrecht of spieren@spierenvoorspieren.nl Of door jouw klacht telefonisch door te geven. Dit kan op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur via 030 2273444.

Wat mag je, na het indienen van een klacht, van Spieren voor Spieren verwachten?
Een schriftelijke klacht wordt direct uitgezocht en binnen 3 weken schriftelijk beantwoord. Mocht de klacht niet helemaal duidelijk zijn, dan nemen wij eerst contact met je op. Een telefonische klacht wordt zo mogelijk direct telefonisch afgehandeld, eventueel gevolgd door een schriftelijke bevestiging. Als de klacht niet direct uitgezocht kan worden, wordt er een terugbelafspraak gemaakt of word een schriftelijk antwoord binnen drie weken toegezegd. Als de klacht niet naar wens is afgehandeld, dan verzoeken wij je een brief te sturen naar: Spieren voor Spieren, Mercatorlaan 1200, 3528 BL in Utrecht of spieren@spierenvoorspieren.nl

Meldingsprocedure integriteit en meldpunt 
Als werknemers van Spieren voor Spieren een vermoeden hebben van een schending van de integriteit moeten ze dat laagdrempelig en vertrouwelijk kunnen melden. Spieren voor Spieren heeft duidelijk beschreven hoe werknemers een (vermoeden van) een misstand of schending kunnen melden binnen Spieren voor Spieren. De gehele meldingsprocedure, alsook het meldpunt kun je lezen via deze link.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs