Home Doneren Contact

Rol van een nieuwe factor in het ziektemechanisme van FSHD

FSHD wordt veroorzaakt door veranderingen in het DNA, waardoor een eiwit wordt gemaakt dat schadelijk is voor de spier. In dit onderzoek wordt gekeken naar een factor die de aanmaak van dit eiwit kan voorkomen. Dit levert hopelijk nieuwe aanknopingspunten voor behandeling van FSHD.

Onderzoeker: prof. dr. ir. S.M. van der Maarel
Centrum: LUMC Leiden
Looptijd: 01-09-2014 t/m 01-09-2018
Bedrag: €250.000,- (cofinanciering Prinses Beatrix Spierfonds)


Achtergrond

De spierziekte FSHD wordt meestal veroorzaakt door veranderingen in het DNA op het uiteinde van chromosoom 4. Als gevolg van deze veranderingen raakt de spiercel de controle kwijt over de regulatie van dit stuk DNA, wat leidt tot de activering van het DUX4 gen in de spieren van deze patiënten. DUX4 is toxisch voor de spier en veroorzaakt waarschijnlijk de spierverzwakking in mensen met FSHD. De onderzoekers hebben een nieuwe factor ontdekt die een rol speelt bij de regulatie van het betreffende stuk DNA. Deze factor zorgt er mede voor dat DUX4 niet wordt aangemaakt in de spier.

Doel

In dit onderzoek wordt gekeken hoe deze factor de aanmaak van DUX4 voorkomt en waarom dat bij mensen met FSHD minder goed lukt. Hiervoor maken de onderzoekers gebruik van modellen voor FSHD en van spiercellen van FSHD-patiënten. De resultaten van dit onderzoek leveren hopelijk meer inzicht in het ziektemechanisme van FSHD en aanknopingspunten voor behandeling.

Resultaten

In het eerste jaar hebben we met succes de cellulaire en moleculaire gereedschappen gemaakt om dit onderzoek uit te voeren. In het tweede jaar is vastgesteld dat deze nieuwe factor DUX4 reguleert in FSHD1 en FSHD2 cellen, maar dat er ook subtiele verschillen bestaan tussen FSHD1 en FSHD2 in hoe deze factor DUX4 aanstuurt. Daarnaast is geconstateerd dat deze factor niet via zijn reeds bekende mechanisme DUX4 aanstuurt. Het komende jaar zullen de onderzoekers daarom gebruiken om dit mechanisme verder te specificeren.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs