Home Doneren Contact

Financiële hulp en Spieren voor Spieren Dag

Spieren voor Spieren vindt het belangrijk dat kinderen met een spierziekte kunnen genieten van sport en beweging. Daarnaast vindt Spieren voor Spieren het belangrijk dat kinderen met een spierziekte zo zelfstandig en mobiel mogelijk kunnen leven.

Daarom kan bij Spieren voor Spieren een aanvraag worden ingediend voor financiële ondersteuning van een individueel kind met een spierziekte bij enerzijds de aanschaf van sportmaterialen en anderzijds bij andere hulpmiddelen die bijdragen aan zelfstandigheid en mobiliteit van het kind.

Ook kan bij Spieren voor Spieren een aanvraag worden ingediend voor financiële ondersteuning van sportprojecten, omdat wij graag willen bijdragen aan het verbreden en toegankelijker maken van het sportaanbod voor kinderen met een spierziekte. Hierbij kan gedacht worden aan nieuw sportaanbod voor kinderen met een beperking, maar ook aan de uitbreiding van het huidige sportaanbod voor kinderen met een beperking naar bijvoorbeeld plaatsen waar dit nog niet aangeboden wordt of door meer kinderen aan het huidige aanbod deel te kunnen laten nemen.

Daarnaast organiseert Spieren voor Spieren haar jaarlijkse Spieren voor Spieren Dag. Een onbezorgde dag uit voor kinderen met een spierziekte en hun gezin.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs