Home Doneren Contact

De rol van de zenuw-spier overgang bij ziekte van Duchenne

Duchenne spierdystrofie is een erfelijke spierziekte, die vrijwel alleen bij jongens voorkomt,  en de spieren aantast en verzwakt. De eerste verschijnselen zijn dikwijls zichtbaar voor het tweede levensjaar. De spieren van met name bovenbenen en later ook de bovenarmen zijn zwak en het uithoudingsvermogen beperkt. In de loop der jaren neemt de spierkracht af en de meeste kinderen hebben tussen hun achtste en twaalfde een rolstoel nodig.

Onderzoeker: dr. J.J. Plomp
Centrum: LUMC Leiden
Looptijd: 01-09-2012 t/m 01-01-2017
Bedrag: €248.193,- (cofinanciering Prinses Beatrix Spierfonds)


Achtergrond

 

De ziekte van Duchenne wordt veroorzaakt door een erfelijke afwijking in het dystrofine gen. Bij gezonde mensen zijn dystrofine moleculen aanwezig in de hele spiercel en in verhoogde mate in de overgang tussen de zenuw en spier. Het is nog onbekend wat de normale rol van dystrofine hier is en wat het effect is van afwezigheid ervan bij de ziekte van Duchenne. Mogelijk wordt de signaaloverdracht in de zenuw-spier overgang verstoord en draagt dit bij aan het ontstaan en de voortgang van de spierzwakte. Mogelijk zorgen medicijnen die een effect hebben op de zenuw-spier overgang, voor verbetering van de spierfunctie.

Doel

Bij patiënten met de ziekte van Duchenne ontbreekt het eiwit dystrofine. Bij gezonde mensen is dit eiwit juist in hoge mate aanwezig op de zenuw-spier overgang. De rol van het eiwit op de zenuw-spier overgang is nog niet bekend. In dit onderzoek wordt bekeken welk effect het ontbreken van dystrofine heeft op de zenuw-spierovergang. Ook wordt gekeken of medicijnen die de zenuw-spier overgang beïnvloeden een gunstig effect hebben bij Duchenne.

Resultaten

De onderzoekers hebben duidelijke afwijkingen gevonden in zowel de werking als de structuur van de zenuw-spierovergang bij verschillende modellen voor Duchenne. Zo blijken de spiercellen minder gevoelig voor signalen van de zenuwen. Mogelijk komt dit doordat de ontvangers die de signalen van de zenuwen moeten opvangen, anders gerangschikt zijn dan bij gezonde spiercellen. Ook de spiercellen van Duchenne-patiënten lijken afwijkingen te hebben. Exon skipping therapie, een therapie die ervoor moet zorgen dat het dystrofine-eiwit gedeeltelijk wordt aangemaakt, lijkt een positief effect te hebben op de afwijkingen in de zenuw-spierovergang. Bij een van de modellen voor Duchenne verminderde de spierzwakte na therapie. Dit toont aan dat afwijkingen in de zenuw-spierovergang mogelijk bijdragen aan de spierzwakte bij de ziekte van Duchenne.

 

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs