Home Doneren Contact

De relatie tussen erfelijke fout en ernst symptomen bij myotone dystrofie

Myotone dystrofie wordt veroorzaakt doordat een bepaald stukje van het erfelijk materiaal te vaak herhaald wordt. Deze herhaling leidt tot de productie van een molecuul dat schadelijk is voor de spiercellen. In dit onderzoek wordt uitgezocht welk effect de herhaling precies heeft op de spiercellen. De resultaten zijn van groot belang voor het testen van nieuwe behandelmethoden.

Onderzoekers: dr. D.G. Wansink & Prof. dr. B. Wieringa
Centrum: Radboudumc
Looptijd: 17-06-2013 t/m 17-12-2015
Bedrag: €225.000,- (cofinanciering Prinses Beatrix Spierfonds)


Achtergrond

Myotone dystrofie wordt veroorzaakt door een fout in het erfelijk materiaal van het zogenoemde DMPK-gen. In het DMPK-gen wordt een bepaalde serie DNA-bouwstenen, de CTG-serie, vele malen achter elkaar herhaald. Door deze herhalingen wordt een RNA molecuul geproduceerd schadelijk is voor de spiercellen. Dit leidt tot spierverzwakking en mogelijk afsterven van de spieren. De lengte van de CTG-serie neemt per generatie toe. Hoe langer de serie is, hoe ernstiger de symptomen van myotone dystrofie zijn. Waarom een langere CTG-serie leidt tot een ernstigere vorm van myotone dystrofie is onbekend.

Doel

In dit onderzoek is uitgezocht welk effect de lengte van de CTG-serie heeft op de spiercellen. Hiervoor waren menselijke spiercellen nodig die DMPK-genen bevatten met een verschillende lengte van de CTG-serie. Aangezien dergelijke spiercellen niet beschikbaar zijn, werden er eerst modelspiercellen gemaakt. Hier werd vervolgens uitgebreid mee getest welk effect de lengte van de CTG-serie op de spiercellen heeft.

Resultaten

In dit onderzoek hebben de onderzoekers  met behulp van moderne biotechnologische technieken spiercellen met verschillende CTG-lengtes gemaakt. Deze menselijke celmodellen zijn zeer waardevol voor verder onderzoek naar ziekteprocessen in de spiercellen bij myotone dystrofie. Daarnaast ontdekten de onderzoekers dat de gebruikte techniek ook spontaan de verlengde CTG-serie kon verkorten. Hoe dit proces precies in zijn werk gaat is nog onduidelijk, maar het lijkt erop dat het eigen DNA-reparatiesysteem in de cel hiervoor verantwoordelijk is. Hiermee is een eerste stap gezet op weg naar een nieuwe therapeutische toepassing voor myotone dystrofie, die gebaseerd is op de correctie spiercellen buiten het lichaam.

 

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs