Home Doneren Contact

MVO-beleid

Spieren voor Spieren streeft naar duurzame groei voor toekomstige generaties op het gebied van transparantie, milieu en duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid, medewerkers en partnerships. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is daarom een logisch en essentieel onderdeel van onze activiteiten.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen omvat een breed scala aan onderwerpen. Wij concentreren ons vooral op onze kernactiviteiten als stichting. Dit zijn de gebieden die voor ons het meest relevant zijn. Op deze gebieden denken wij ook de grootste stappen te kunnen zetten.

Spieren voor Spieren heeft haar MVO-beleid daarom gebouwd op vijf pijlers:

  • Transparantie
  • Milieu en duurzaamheid
  • Maatschappelijke betrokkenheid
  • Medewerkers
  • Partnerships

Transparantie
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen houdt onder meer in dat er verantwoording afgelegd dient te worden aan de maatschappij over de impact van Spieren voor Spieren op mens, milieu en economie. Het is voor organisaties steeds belangrijker geworden om niet alleen te voldoen aan de wettelijke voorschriften, maar ook om rekening te houden met de publieke opinie. Dit is de reden dat Spieren voor Spieren transparant is over haar geldbestedingen en dat de kosten ook verantwoord worden. Zo heeft het administratiekantoor Look Forward in 2015 de boekhouding van Spieren voor Spieren verzorgd en was KPMG gedurende 2015 de accountant. Met ingang van 1 januari 2016 heeft Spieren voor Spieren een nieuw administratiekantoor, Brouwer & Oudhof. Daarnaast is RSM de nieuwe accountant. De jaarrekening over 2015 is door RSM opgesteld na controle van de financiële gegevens over 2015. Spieren voor Spieren waarborgt hiermee de betrouwbaarheid van haar financiële verslaglegging. Deze onderdelen zijn terug te vinden in onze jaarverslagen, zoals gepubliceerd op onze website.

Milieu en duurzaamheid
Bij Spieren voor Spieren begrijpen we dat onze activiteiten van invloed zijn op de omgeving waarin we actief zijn – niet alleen direct, via onze huisvesting, maar ook indirect, via onze inkoopprocedures.

Via onze milieuaanpak willen we het bewustzijn bevorderen over de risico’s en mogelijkheden die klimaatverandering met zich meebrengen.

Spieren voor Spieren draagt binnen de eigen bedrijfsvoering bij aan een beter milieu en het beperken van de klimaatverandering. Dit gebeurt door zoveel mogelijk digitaal te werken, gerecycled papier te gebruiken en door zo min mogelijk inkopen te doen.

Er wordt bewust gekozen voor het gebruik van duurzame producten en materialen om onze ecologische voetafdruk steeds verder te minimaliseren. Daarnaast richten we ons op het minimaliseren van restafval door onder meer het afval te scheiden.

Maatschappelijke betrokkenheid
Onze missie
Naast onze duurzame initiatieven, richten we ons ook op de samenleving en het verschil dat we daar kunnen maken. De missie van Spieren voor Spieren is om alle spierziekten bij kinderen de wereld uit te helpen. Om dit te realiseren, willen we begrijpen wat spierziekten zijn, hoe ze ontstaan en hoe we toe kunnen werken naar gerichte oplossingen door structureel onderzoek te financieren. We willen niet alleen de beste behandeling, maar ook de beste diagnostiek en zorg voor kinderen met een spierziekte door kinder- en expertisecentra te realiseren en de ontwikkeling van hulpmiddelen die elke dag leefbaarder maken.

Huisvesting
Verder is Spieren voor Spieren gevestigd in Pand Zuid in Amsterdam. Pand Zuid is een solitair, stoer gebouw, verdeeld over zes bouwlagen voorzien van veel daglicht, overzichtelijke algemene ruimten en het pand is voorzien van technische installaties welke voldoen aan de bovengemiddelde standaard voor luchtbehandeling, verwarming en koeling.

pand-zuid

In dit pand is tevens de PITS gevestigd. De PITS is een lunchlokaal en cateringbedrijf, het resultaat van innovatie binnen Spirit Werkt! De Pits biedt stageplaatsen en leerwerkplekken aan jongeren die soms net dat beetje meer zorg en aandacht nodig hebben. Jongeren kunnen onder begeleiding van een erkend leermeester het horeca vak leren en werknemersvaardigheden opdoen.
untitled-design-1

Medewerkers
Betrokken medewerkers zijn essentieel voor iedere organisatie. Bij Spieren voor Spieren zijn we trots op onze medewerkers. Dankzij hen zijn wij als stichting gekomen waar we nu staan.

Om de medewerkers te stimuleren is er een opleidingsbudget per medewerker vastgesteld. Tevens hebben zij de vrijheid en flexibiliteit om hun werkzaamheden zelf in te delen en wordt thuiswerken bevordert. Verder zorgt onze kantoorinrichting voor een ergonomisch verantwoorde werkplek.

Kortom, Spieren voor Spieren investeert in haar medewerkers zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen, want alleen met hun inzet en enthousiasme wordt er vooruitgang geboekt.

Partnerships
Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je niet alleen, dat doe je samen. Om deze reden heeft Spieren voor Spieren een aantal partners die zich inzet voor een duurzaam bestaan én voor kinderen met een spierziekte. Eén van deze partners is Second Life Textile. Zij dragen er als inzamelaar aan bij dat gebruikt textiel een tweede leven krijgt. Dit doen zij via kledingbakken en inzamelacties. Op deze manier krijgt textielafval een tweede bestemming. Met de opbrengst van dit textiel steunt Second Life Textile sinds een aantal jaren ook Spieren voor Spieren.

partnerships

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs