Home Doneren Contact

Martial arts training voor kinderen met motorische beperkingen

Uit eerder onderzoek blijkt dat kinderen met een spierziekte minder sporten dan hun gezonde leeftijdsgenoten, terwijl participatie aan sport niet alleen fysiek maar ook op psychosociaal vlak positieve effecten heeft. Om het fysieke en psychosociale effect van sport te verhogen wordt een speciale martial arts (verdedigingskunsten) training ontwikkeld voor kinderen met een motorische beperking.

Onderzoekers: Dr. M. Janssen
Centrum: Radboudumc
Looptijd: 01-09-2019 t/m 01-09-2020
Bedrag: € 15.000,-

Doel

Dr. Mariska Janssen van het Radboudumc wil middels de martial arts studie een weerbaarheidstrainingsprogramma ontwikkelen dat speciaal is aangepast voor kinderen met verschillende soorten spierziekten. Het programma is gebaseerd op verdedigingssporten zoals taekwondo om de kinderen op deze manier aan het sporten te krijgen en te werken aan vaardigheden als zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Resultaten

De pilot studie voor de trainingen (gesubsidieerd door het Duchenne Parent Project) zijn inmiddels bijna afgerond en de resultaten hiervan worden binnenkort (eind 2019) verwacht. Als vervolg wordt gestart met het uitvoeren van de trainingen in een grotere groep kinderen met motorische beperkingen. Hiervoor heeft Dr. Janssen zowel bij het Johanna Kinderfonds als bij Spieren voor Spieren subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van haar studie. Het JKF heeft een bedrag van 45.000 euro toegekend en tezamen met onze bijdrage van 15.000 euro kan de studie dit jaar beginnen. Het wordt verwacht dat van half 2019 tot en met half 2020 het programma ontwikkeld, getest en waar nodig verfijnd wordt, waarna eind 2020 er instructeurs in het gehele land opgeleid zijn om de training te gaan geven.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs