Home Doneren Contact

Flextension A-Gear

Kinderen met een spierzwakte ervaren enorme hinder in hun bewegingsvrijheid. Stichting Flextension richt zich op de ontwikkeling van uitrustingen waardoor spierzieke kinderen weer de dagelijkse dingen kunnen doen zoals hun armen of handen bewegen.

Achtergrond

Stichting Flextension is een samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, universiteiten, revalidatiecentra, bedrijven en patiëntenorganisaties verbonden door een gemeenschappelijk belang in medische technologie.

Uit een evaluatie is gebleken dat jongens met de ziekte van Duchenne het verlies van de kracht in hun armen als meest beperkend ervaren. Het hindert hen enorm in hun bewegingsvrijheid. Doordat jongens met Duchenne steeds ouder worden, is er meer behoefte aan hulpmiddelen. De huidige robotarmen zijn echter zo groot en onhandig dat dit vaak hun sociale leven beperkt, het schept een sociale barrière.

Doel

Het doel van het Flextension A-Gear project is om spierzieke kinderen te ondersteunen met behulp van een minimale constructie, zodat ze geholpen worden maar ook gestimuleerd worden om de nog beschikbare spierkracht zoveel mogelijk te gebruiken. De beoogde eindproducten zijn een passieve armondersteuner (aangestuurd op eigen kracht, zonder motoren) en een actieve armondersteuner (aangestuurd door motoren die op hun beurt door de gebruiker zelf worden gecontroleerd).

Resultaat

Intussen zijn al twee prototypes van de passieve armondersteuner ontwikkeld en getest in gezonde proefpersonen en patiënten. Hierbij zagen we dat de bewegingsvrijheid en de functionaliteit van de arm toenamen wanneer proefpersonen het prototype gebruiken. Daarnaast kostte het maken van bewegingen minder energie. Naast de positieve effecten kwamen er ook nog wat verbeterpunten naar voren, daarom wordt er de komende tijd op de TU Delft verder gewerkt aan de ontwikkeling van een derde prototype passieve armondersteuner waarin deze punten verbeterd worden.

Ook voor de actieve armondersteuner zijn de ontwikkelingen in volle gang. Het ontwerp voor het actieve prototype wordt op dit moment gemaakt op de VU in Amsterdam. Dit ontwerp zal binnen enkele maanden worden gemonteerd zodat de eerste testen kunnen worden uitgevoerd. Verder wordt er op de TU Twente hard getest hoe het controleren van een bestaande robotarm verloopt. Indien het voor gezonde proefpersonen en patiënten mogelijk is om deze robotarm te bewegen zal deze methode van aansturen worden toegepast in het actieve prototype.

In onderstaand filmpje laten we de ontwikkelingen van het A-Gear arm project zien:

Onderstaand een video van het project. De doelstellingen van Stichting Flextension  worden hier door acteurs gepresenteerd. Er wordt momenteel hard gewerkt om deze doelstellingen zo snel mogelijk te realiseren, onder andere met de hulp van Spieren voor Spieren.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs