Home Doneren Contact

Eet SMAkelijk

In dit onderzoek wordt onderzocht hoe vaak slikproblemen bij mensen met SMA voorkomen, wat de oorzaken hiervan zijn, wat de gevolgen zijn op de voedingstoestand en de algehele conditie, en hoe slikproblemen het best behandeld kunnen worden.

Onderzoeker: dr. W.L. van der Pol en dr. L. van den Engel-Hoek
Centrum: UMC Utrecht en Radboudumc
Looptijd: 01-05-2016 t/m 01-09-2019
Bedrag: €250.000,- (via VriendenLoterij)

 

Achtergrond
SMA is een ernstige spierziekte, die voorkomt bij baby’s, kinderen en volwassenen. De spieren worden steeds zwakker tot mensen uiteindelijk verlamd raken. Ook worden de spieren langzaam dunner. Een ander veel voorkomend problemen betreft voedings- en slikproblemen. Dit kan weer leiden tot problemen van overgewicht en ondergewicht en frequente luchtweginfecties bij mensen met SMA. Slik- en voedingsproblemen hebben waarschijnlijk niet één oorzaak. Een groot aantal factoren kan een rol spelen, zoals beperkingen in de mondopening, beperkte bijt- en kauwkracht, beperkte kracht van keelspieren en zwakte van houdingsspieren. Er is een duidelijke behoefte aan gerichte adviezen om de slikfunctie en voedingstoestand bij mensen met SMA te optimaliseren.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het vóórkomen en de oorzaken van slikproblemen bij mensen met SMA te onderzoeken. Dit wordt gedaan door middel van vragenlijsten en slikvideo’s. Daarnaast wordt met behulp van MRI en spierecho de conditie van spiergroepen in het hals-hoofdgebied in kaart gebracht. Eerder Nederlands onderzoek heeft laten zien dat functieverlies van houdingsspieren en specifieke spiergroepen in het mondgebied kan samenhangen met slikproblemen. Het is op dit moment echter nog niet duidelijk welke factoren in welke fase van SMA bijdragen aan slik- en voedingsproblemen, waardoor het geven van gerichte adviezen nog onvoldoende mogelijk is. Verwacht wordt dat het voorgestelde onderzoek een antwoord zal geven op de vraag hoe vaak slikproblemen bij patiënten met SMA voorkomen, wat de oorzaken hiervan zijn, wat de gevolgen zijn op de voedingstoestand en de algehele conditie, en hoe slikproblemen het best behandeld kunnen worden.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs