Home Doneren Contact

CBF Erkenningspaspoort

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten controleren.

Elk in Nederland gevestigd goed doel dat een maatschappelijke hoofddoelstelling heeft en fondsen werft, kan de Erkenning aanvragen bij het CBF. Ook kleine of recent opgerichte goede doelen kunnen het keurmerk bemachtigen. Voor de Erkenning betaalt het goede doel een bijdrage die is afgestemd op de grootte van de organisatie.

Na de aanvraag toetst het CBF het goede doel. Daarvoor hanteren we verschillende normen. Zo onderzoeken we onder andere of de missie van de organisatie is vertaald in activiteiten die daarbij passen, hoe deze acitiviteiten worden gefinancieerd en welke maatregelen de organisatie neemt om belangenverstrengeling te voorkomen. Hoe groter de organisatie is, hoe strenger de criteria zijn. Naast deze verplichte eisen helpen we goede doelen om zich verder te professionaliseren.

Nadat de Erkenning is verstrekt, krijgt een Erkend Goed Doel een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide hertoets. Zo controleren we of de organisatie nog steeds aan de normen voldoet. Mocht dat niet meer het geval zijn, dan spreken we met de organisatie af dat zij maatregelen neemt om weer aan de normen te voldoen. Bij ernstige overtredingen trekken we (na overleg en het verstrijken van de bezwaartermijnen) de Erkenning in.De normen heeft het CBF niet zelf opgesteld. De criteria zijn vastgelegd door de Commissie Normstelling, die onafhankelijk en onpartijdig is. De commissie bestaat uit zeven leden van maatschappelijke groeperingen die de belangen van donateurs en de goededoelensector behartigen.

Erkenningspaspoort Spieren voor Spieren

Bron: CBF 

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs