Home Doneren Contact

Update gevolgen corona voor Spieren voor Spieren (vanaf 20-05-2020)


Beste relatie van Spieren voor Spieren,

Net zoals heel Nederland zijn ook wij getroffen door de coronacrisis. Uw gezondheid, maar zeker ook die van kinderen met een spierziekte, is voor ons van groot belang. Daarom zetten wij ons maximaal in om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Wij volgen hierbij de adviezen van het RIVM.

We weten dat deze periode voor kinderen met een spierziekte extra risicovol is. Iedereen die vragen heeft over de exacte impact en implicaties van het coronavirus, voor kinderen met een spierziekte, adviseren wij contact op te nemen met de patiëntenvereniging Spierziekten Nederland.  

De coronacrisis heeft gevolgen voor Spieren voor Spieren en iedereen die bij ons betrokken is. Wij denken bijvoorbeeld aan de vele bedrijven die een sportevenement gepland hadden staan, basisscholen die een sponsoractie waren gestart en sportverenigingen die plannen aan het maken waren: stuk voor stuk bevlogen actievoerders die keihard werken aan het verslaan van spierziekten bij kinderen. Helaas hebben zij door de coronacrisis voorlopig allemaal hun initiatieven moeten staken.

Maar er zijn ook mogelijkheden. We moeten kijken naar wat wél kan. Wij zijn op dit moment gekomen tot de volgende punten:

  • Vanaf 30 april 2020 zijn wij weer begonnen met actief fondsenwerven door zelf fondsenwervende activiteiten op te starten en/of door afspraken te maken met bedrijven en actievoerders hierover, op hun initiatief. We kijken naar de mogelijkheden én respecteren te allen tijde de maatregelen van het RIVM.
  • Bedrijven en actievoerders die voor ons fondsen willen werven benaderen wij vanaf heden proactief. Ook als zij ons benaderen, dan gaan we graag in gesprek. We kijken naar de mogelijkheden en houden ook in deze gevallen te allen tijde rekening met de maatregelen van het RIVM.
  • Wij blijven in verbinding met alle onze doelgroepen. Zo ondersteunen wij academici en onderzoekers, organiseren wij bingomiddagen voor onze kindambassadeurs en brengen wij onze ambassadeurs in contact met onze doelgroepen om hen een hart onder de riem te steken.

Daarnaast blijven wij de volgende maatregelen treffen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Ons kantoor is gesloten, wij werken vanuit huis en zijn gewoon bereikbaar (via mail spieren@spierenvoorspieren.nlen ons telefoonnummer 030-2273444)
  • We organiseren tot en met 1 september 2020 zelf geen evenementen (al onze eigen evenementen die plaats vinden vóór 1 september zijn verplaatst).
  • Alle fysieke ontmoetingen hebben wij zo veel mogelijk afgezegd of verplaatst naar een later moment. Wij faciliteren geen fysieke aanwezigheid van ambassadeurs bij acties en dergelijke. Voor digitale ontmoetingen zijn er wél mogelijkheden.

Net zoals in de sport is opgeven eigenlijk geen optie. Op dit soort momenten halen we kracht uit de kinderen met een spierziekte die elke dag voor grote uitdagingen staan. Zij leren ons dat we ons niet moeten focussen op wat niet kan, maar dat we juist moeten kijken naar hoe het wél kan. Het zijn deze kinderen die ons laten zien dat wij de strijd nooit moeten opgeven. En dus blijven wij strijdbaar, net zoals kinderen met een spierziekte, en zijn wij vastberaden om nog sterker terug te komen.

De komende weken zetten wij ons vooral in op de verbinding met onze doelgroepen. Denk daarbij aan de kinderen met een spierziekte en hun gezinnen, de academici die mede hard werken aan onze missie en onze gevers. Daarnaast blijven we kijken naar de mogelijkheden die er wél zijn om fondsen te werven, uiteraard binnen de richtlijnen van het RIVM. Samen blijven we sterk staan.

Met sportieve groet,

Minke Booij
Directeur Spieren voor Spieren

——————————————————

FAQ

Waarom is besloten weer actief fondsen te werven vanaf 1 mei?
De coronacrisis raakt iedereen; bedrijven, zelfstandig ondernemers, maar ook particulieren. Het zijn voor veel mensen onzekere tijden. Wij zien ook dat mensen zich graag willen blijven inzetten voor kinderen met een spierziekte. Juist nu. De nieuwe maatregelen van het RIVM bieden nog steeds kansen. Er is nog steeds veel mogelijk: helpen kan op veel verschillende (digitale) manieren. We kiezen ervoor om te kijken naar wat nog wél kan. Samen blijven we sterk staan.

Wat doen jullie als bedrijven en actievoerders die voor Spieren voor Spieren fondsen willen werven en die zich daarbij niet houden aan de richtlijnen van het RIVM?
De richtlijnen van het RIVM zijn voor iedereen. Alleen op deze manier kunnen we de verspreiding van het coronavirus voorkomen. Wanneer deze niet worden gerespecteerd zijn wij genoodzaakt om de samenwerking per direct stop te zetten. Spieren voor Spieren wil op geen enkele manier bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus.

Wat zijn de financiële gevolgen voor Spieren voor Spieren?
De exacte financiële gevolgen voor Spieren voor Spieren zijn op dit moment nog niet goed te overzien. Gelukkig is Spieren voor Spieren een financieel gezonde stichting en zijn wij, ook in deze lastige tijden, weerbaar. Daarmee kunnen wij garanderen dat het voortbestaan van Spieren voor Spieren op dit moment niet in gevaar komt. Onze financiering van lopende bestedingen is gewaarborgd en voor nieuwe projecten blijft geld beschikbaar vanuit fondsen en opgebouwde reserves.

Wat zijn de gevolgen voor de bestedingen van Spieren voor Spieren?
De bestrijding van het coronavirus vraagt veel aandacht van medische centra. En dus ook voor de centra waar wij mee samenwerken. Wij hebben vernomen dat acute zorg momenteel prioriteit heeft gekregen. Inmiddels zijn de meeste onderzoekers weer aan het werk, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. De mate waarin gestart kan worden hangt af per onderzoek. Maar over het algemeen gaan alle onderzoekers weer volle vaart vooruit. Alle andere vormen van fysiek contact die niet noodzakelijk zijn (denk daarbij aan diagnose, behandeling en zorg) worden uitgesteld tot nader orde. Wij zijn en blijven in contact met de academici van de medisch centra over de voortgang van onze bestedingen.

Hoe blijven jullie in verbinding met alle doelgroepen, en waarom?
Wij vinden dat we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. En daarom heeft Spieren voor Spieren projectteams gemaakt, die zich iedere dag inzetten voor kinderen & gezinnen, academici, gevers en de samenleving. Onze teams inventariseren waar de behoefte ligt tijdens deze coronacrisis, maken steeds keuzes en gaan over tot actie. Via onze nieuwsbrief, social media en andere publicaties zullen wij met regelmaat laten zien waar onze inspanningen toe leiden.

Mochten er nog andere vragen zijn, dan zijn wij tijdens kantoortijden bereikbaar via mail (spieren@spierenvoorspieren.nl) en ons telefoonnummer 030-2273444.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs