Home Doneren Contact

Jaarverslag 2014 online

In 2014 is de stijgende lijn in het faciliteren van onderzoek naar spierziekten voortgezet. In totaal hebben we 14 onderzoeken ge(co)financierd. Het is een jaar geweest waar veel gebeurd is om ook in de toekomst veilig te stellen dat we stappen blijven maken in de missie om spierziekten de wereld uit te helpen. Het FSHD Expertisecentrum is opgestart en is zowel actief op het gebied van moleculair onderzoek, als klinische trials. Het SMA Expertisecentrum heeft wereldwijd een belangrijke status in de wetenschap verkregen en wordt veelvuldig om haar expertise gevraagd en uitgenodigd als spreker op congressen. Beide expertisecentra zijn mede door Spieren voor Spieren gefaciliteerd. Het Spieren voor Spieren Kindercentrum laat een groei zien, wat betekent dat er steeds meer kinderen met hun ouders hun weg naar Utrecht weten te vinden.

Trots en blij zijn we op en met de steun die we vanuit het hele land hebben mogen ontvangen waarbij ook dit jaar weer veel mensen een actie hebben georganiseerd en hun gezonde spieren voor zieke spieren hebben ingezet om verdere invulling te geven aan de overkoepelende doelstelling om alle spierziekten bij kinderen de wereld uit te helpen. Daarvoor bedanken we alle organisatoren van en deelnemers aan de diverse sportieve acties. Alsook de medici met wie we samenwerken en onze kind- en sportambassadeurs.

Bekijk hier het jaarverslag van 2014.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs