Home Doneren Contact

“DE KRACHT LIGT IN HET TEAM”

Dit jaar is Spieren voor Spieren gestart met een tweehoofdige directie. Met eenzelfde drijfveer gaan Monique Maks en Mariël de Jongh samen met het team het verschil maken voor alle kinderen in Nederland met een spierziekte. Door de gedeelde verantwoordelijkheid kunnen ze, met verschillende expertises en ervaring duurzaam voortbouwen op het bestaande fundament. Opdat zij samen met het team blijvend en concreet perspectief kunnen bieden aan kinderen met een spierziekte en hun gezinnen.  

Na tien jaar als directeur van het Jeugdfonds Sport & Cultuur gewerkt te hebben was Monique op zoek naar een nieuw domein waar ze haar kennis en ervaring kan inzetten. “De wereld van goede doelen, sport en kinderen zijn een rode draad in mijn loopbaan. Bij Spieren voor Spieren komt dat weer samen. Het is een organisatie met een stevig fundament, een duidelijke en belangrijke missie en een bevlogen team. De combinatie van deze elementen past in de huidige fase van mijn leven,” vertelt Monique.

We spreken dezelfde taal 

Mariël: “In de eerste plaats is de keuze voor Monique gemaakt vanwege haar persoonlijkheid. We vinden elkaar in dezelfde waarden op het gebied van professionaliteit, samenwerken en teams. Daar zit de overeenkomst. Bovendien heeft de organisatie, voor de verdere ontwikkeling van de stichting, iemand met de juiste kennis en ervaring nodig. Spieren voor Spieren werkt in een specifieke, mooie en tegelijkertijd complexe context. De achtergrond van Monique sluit hierop aan. Ze is bekend met de mores van de goede doelen wereld en ze heeft affiniteit met sport en kinderen.” Monique vertelt over de samenwerking met Mariël: “We zijn beiden doelgericht, we begrijpen elkaar, er is ruimte voor verschillende meningen en ideeën en we spreken dezelfde taal.”

Zonder wrijving geen glans 

Naast de overeenkomsten hecht Mariël veel waarde aan de kracht van verschillende persoonlijkheden. Ze gelooft niet in het samenbrengen van twee dezelfde professionals: “Dat is te comfortabel. Monique en ik zijn ook heel verschillend. Ik wens ons ook momenten toe dat wij gaan botsen. Onze relatie kan dat aan. En het komt de organisatie ten goede. Dat is de versterking. Zonder wrijving geen glans,” aldus Mariël.

Meewerkende voorvrouwen 

Het is belangrijk voor Monique en Mariël om te benadrukken dat de keuze voor een tweehoofdige directie niet zomaar uit de lucht komt vallen. Mariël: “Met deze constructie spreiden we de verantwoordelijkheid in een stichting met veel verschillende expertisegebieden en een grote diversiteit aan stakeholders. Samen creëren we een basis en beschermen we de continuïteit van wat we doen voor kinderen met een spierziekte.” Monique: “In deze kleine organisatie betekent een tweehoofdige directie dat wij in de praktijk ook meewerkende voorvrouwen zijn in een krachtig team. Ook wij steken onze handen uit de mouwen.”

Uitdagingen 

Dit jaar komt Spieren voor Spieren, samen met gevers, academici en (kind-)ambassadeurs, al 25 jaar in beweging om alle spierziekten bij kinderen te verslaan. We kunnen mooie successen vieren van de afgelopen 25 jaar en tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen voor de toekomst. Mariël: “We zijn een fondsenwervende organisatie. Fondsenwerven is belangrijk als je de middelen impactvol kunt besteden. Daarom wil ik onze rol als organisatie op het vlak van bestedingen verder versterken.” Spieren voor Spieren neemt de positie in van versneller: we zetten alles op alles om, daar waar we kunnen, diagnose en behandeling sneller beschikbaar te maken voor kinderen met een spierziekte. Mariël: “Dit betekent bijvoorbeeld dat we scherp zijn op de doelen en de realisatie daarvan in de 3 kindercentra waarin we investeren.”

Veel nieuwe ontwikkelingen staan op stapel, waaronder de verwachting dat er op kortere termijn nieuwe behandelingen worden ontwikkeld voor kinderen met een spierziekte. “Onze rol is te stimuleren dat deze behandelingen snel beschikbaar komen voor de kinderen. Dat is complex en dat gaat niet vanzelf. Is iedereen er klaar voor en zijn alle randvoorwaarden ingevuld? Wij moeten dit mede waarborgen en nemen hierin de leiding in plaats van af te wachten,” aldus Mariël.

Monique: “Een andere uitdaging voor Spieren voor Spieren ligt bij fondsenwerving. We willen groeien in opbrengsten, meerdere inkomstenbronnen realiseren en daarbij gevers duurzaam aan ons verbinden. Gevers die er net als wij, vanuit hun eigen persoonlijke motivatie, vol voor gaan. Denk hierbij aan bedrijven, particulieren, de loterij en vermogensfondsen. ”

Doordacht versnellen 

Monique en Mariël zijn het erover eens dat het naast versnellen soms ook belangrijk is om te vertragen. Mariël: “Versnellen wordt vaak geïnterpreteerd als hollen tot je erbij neervalt. Dat is het per se niet. Je kan alleen maar doordacht versnellen. Dat doe je door af en toe stil te staan, te reflecteren, evalueren en bij te sturen. En soms een stap opzij te nemen in plaats van vooruit.”

Monique: “De Stichting is 25 jaar geleden opgericht door topsporters en er zijn diverse ambassadeurs verbonden die zich inzetten voor kinderen met een spierziekte. Onder het motto ‘gezonde spieren zetten zich in voor zieke spieren’. Het is uniek dat we bij Spieren voor Spieren werken met de ambitie en drive vanuit de topsport. Ook in de topsport is de balans tussen versnellen en vertragen essentieel om topprestaties te kunnen leveren.”

Duurzaam voortbouwen 

Monique en Mariël hebben de ambitie om duurzaam voort te bouwen op het bestaande, stevige fundament. Samen met het team willen ze blijvend en concreet perspectief en waarde bieden aan alle kinderen met een spierziekte en hun gezinnen. Ze zijn daarin ook realistisch. Monique: “Er is tijd nodig, maar onderweg kunnen we iedere dag resultaten boeken.”

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs