Home Actueel Over Spieren voor Spieren Vrijwilligers Voor kids
Volg ons via

Keurmerken

ANBI

De Belastingdienst heeft Stichting Spieren voor Spieren aangewezen en geregistreerd als een ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat je als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Daarbij hoeft Stichting Spieren voor Spieren bij betaling aan onderzoek en andere activiteiten geen belasting af te dragen.

CBF-keur

Stichting Spieren voor Spieren is sinds 2003 in het bezit van het CBF-keur voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Het CBF is een onafhankelijke stichting die al sinds 1925Logo-erkenning

toezicht houdt op het inzamelen van geld voor goede doelen. De taak van het CBF is het bevorderen
van een verantwoorde fondsenwerving en besteding. Dit gebeurt door middel van het beoordelen van fondsenwervende organisaties en het verstrekken van informatie en advies aan overheidsinstanties en publiek.

Een fondsenwervende organisatie met het CBF-keur heeft de strenge beoordeling door het CBF-keur doorstaan. Een belangrijk criterium is dat van de geworven fondsen niet meer dan 25% aan wervingskosten besteed wordt. Verder moet het Bestuur uit onafhankelijke personen bestaan en moet een helder inzicht gegeven worden in de financiële gegevens. Het algemeen erkende CBF-keur toont aan dat een instelling verantwoord omgaat met donaties en giften. Donateurs kunnen er vanuit gaan dat hun geld conform de doelstellingen van de stichting wordt besteed.

Kijk voor meer informatie op de website van het CBF.

Onze ambassadeurs Alle ambassadeurs
Volg ons
Copyright © 2017 Spieren voor Spieren - IBAN: NL36INGB0000033322